REKREASYON

Rekreasyonun bilim adamları tarafından yapılmış farklı tanımları mevcuttur.Alanla ilgili doyurucu donanıma sahip olmayan toplumun  bazı kesimleri tarafından yapılan, ”Rekreasyon, boş zamanın spor aktiviteleri yoluyla değerlendirilmesidir.” Benzeri tanımlamalarla rekreasyonu yalnızca sporun içine alan tanımlar da az değildir. Özellikle bu tanım, rekreasyon bilimi ile ilgilenenler için kabul edilmez bir tanımdır. Bu nedenle  rekreasyon, sportif organizasyonları ile birlikte sosyo-kültürel, sanat, bilimsel vb. organizasyonları da kapsar.

İyi bir ifade kullanarak  rekreasyonu tanımlamamız gerekirse; zamanın iyi bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan serbest zamanda gerçekleştirilen, insanın mental ve fiziksel açıdan iyileşmesin  sağlayan, gönüllülük esasına dayalı  olarak yapılan mutluluk verici organizasyonlardır.

Rekreasyonun boş zamanlarda ve serbest zamanlarda ortaya çıkan bir durum olduğunu anlattık . Boş zamanlarda  yapılan her şey rekreatif etkinlik midir?

Örneğin: Kumar oynaması, alkol alması, uyuşturucu alması da rekreasyon kapsamında mıdır?

Elbetteki hayır. Rekreatif faaliyetlerin temelinde insanların fiziksel ve mental sağlığına müspet katkı sağlaması vardır.İnsanların Boş zamanlarında  gerçekleştirdiği zararlı ve toplumun değer yargılarıyla uyuşmayan faaliyetler ”atipik boş zaman davranışları” olarak değerlendirilmektedir.

Bir örnek daha verecek olursak bir koşucunun ayda 4 hafta her gün belirli saatlerde antrenman  yapmaya gitmesi, buna elbette ki rekreatif etkinlik diyemeyiz bunun nedeni rekreasyonda gönüllük ve boş zaman olgusu olduğu içindir.

REKREASYON BÖLÜMÜ İŞ ALANLARI

Turizm alanında iş alanları

Eğlence-aktivite organizasyonları

Su sporları organizasyonları liderliği

Kara sporları organizasyon aktiviteleri liderliği

Sergi, halk oyunları, müzik, dans festival ve eğlence organizasyon liderliği

Sağlık alanında rekreatif aktivite liderliği

Turizm tesislerindeki rekreatif aktivite liderliği

Belediyelerin rekreasyon aktiviteleri liderliği

 Diğer Kuruluşlarda;

 Belediyelerin toplum organizasyonlarında

 toplum kuruluşları organizasyonlarında

 Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Müdürlüklerinde

 Üniversitelerde

 Çeşitli organizasyon işletmelerinde

 İş sektörlerinde

 Silahlı kuvvetler ve polis teşkilatında organizasyon ve aktivite alanlarında

 federasyonlar organizasyon kurullarında ve federasyonlarda

 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünde ve Üniversitelerin bünyesinde istihdam edilebilirler.

 İYİ BİR REKREASYONCUNUN ÖZELLİKLERİ

İnsanlarla iyi  iletişim kurabilmesi

Düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebilmesi

Liderlik  vasfının bulunması

İkna yeteneği olması

Duyarlı olması

Sabırlı olması

Anlayışlı olması

Hoşgörülü olması

İyi bir koordinatör vasfına sahip olması

KPSS REKREASYON TABAN PUAN ATAMALARI

Son dönemlerdeki atama puanları 70 ile 80 puan arasındadır.