BEKÇİLİK NEDİR?

Bekçilik, geceleri vatandaşların mal ve can güvenliğini koruyan, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Uzun yıllardır ülkemizde görünmeyen ve unutulmaya başlanmış bir kolluk kuvvetiyken 2017 yılı itibariyle tekrar sokaklardaki yerlerini almışlardır.

Bekçilik, gece olunca sokakların,  caddelerin ve  toplumun yaşam alanı olan mahallelerin daha güvenli  sakin alanlar olmasına yardımcı olan, kamu güvenliğini sağlayan,  yangın, hırsızlık ve gayri meşru yaklaşımlara karşı görevli olduğu bölgeyi muhafaza eden,  kısacası geceleri suç işlenmesini önlemek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kolluk faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen  kişidir.

Bekçiler 772 sayılı Mahalle ve Çarşı Bekçileri yasasına göre;

  • Olaylı bir yerde polisler gelene kadar olaya müdahale etme, protesto olduğu zaman polisler gelene kadar halkı yatıştırma,
  • Polislerin olmadığı yerde ve ihtiyaç olduğu yerde bekçiler, polisler gelene kadar bir polis gibi kamu düzenini bozanları önleme,
  • Suç işlendiyse ya da işlenmek üzereyse suçlulara müdahale etme, güvenli çember oluşturarak güvenli bölge oluşturma görev ve yetkileri vardır.

 

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c)    En az 167 cm boyunda olmak.
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e)    Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak.
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak.
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.03.2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.03.1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak.
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak.
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

Başvurusu kabul kabul edilen adaylar:
Polis Akademisi tarafından:

  1. Ön Sağlık
  2. Fiziki Yeterlilik
  3. Sözlü Sınav Olmak Üzere Üç Aşamada İncelenir.

Ön sağlık kontrolünde adayın boy kilo ölçümü yapılır,

Boy Kitle İndeksi (BKİ) istenilen değerlerde olan adaylar diğer aşamalara devam eder,

Adayın kendisini tanıtması istenir.

Aday Sağlık Komisyonu Karşında kendi etrafında bir tur dönerek eller, dişler, vücudun genel durumu ve gözler kontrol edilir,

Adaya renk körlüğü testi uygulanır.

 

Her adaya herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığı, daha önce herhangi bir ameliyat geçirip geçirmediği sorulur.
Aday burada başarılı olduğu takdirde ikinci aşama olan fiziki yeterlilik sınavına girebilir.

 

BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU

Bekçilik alımlarında adayların koordinasyon, sürat ve dayanıklılık temel motorik özelliklerini ölçülmek amacıyla fiziki yeterlilik parkuru uygulanmaktadır.

Bekçilik Alımlarında Uygulanacak Olan Fiziki Yeterlilik Parkurunda Erkek Adaylar 40 sn Tam 100 Puan Alırlar.

Parkur Ön Eleme ve %25 Etkili Olduğu İçin Önemi Çok Fazladır.

ERKEK PUAN
40 sn 100
41 sn 95
42 sn 90
43 sn 85
44 sn 80
45 sn 75
46 sn 70
47 sn 65
48 sn 60
49 sn ve üzeri ELENME

 

FİZİKİ YETERLİLİK PARKUR TANITIMI ve CEZALARI

1) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.)  
Adayın;
.    Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
.    Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesi bile nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir.
Adayın;
.    Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
.    Bu istasyondaki lastiklerden hiçbirinin içine nizami basmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

3) Adaylar; ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 12 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır. 

Adayın;
.    Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye,
.    Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
.    Ayrıca aralarında 12 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.
.    Ağırlıkları 12 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
.   Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
.   Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
.    Ağırlık torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilir.

4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 5 metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır.
Adayın;
.    Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
.    Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak 6 (altı) saniye ilave edilecektir.
.     Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır.
.    Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir

5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.
.    Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
.    Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.

6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1,5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır.
Adayın;
.    Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
.    Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir. 

7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir)  üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. 
Adayın;
.    Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
.    Bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

SÖZLÜ MÜLAKAT NEDİR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından sözlü mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

  1. a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
  2. b) Kendisinden istenileni kavrama,
  3. c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

  1. d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Ayrıca mülakat komisyonu tarafından görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, genel kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade etme becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması gibi durumlarda göz önünde bulundurulmaktadır.

 

SAĞLIK ŞARTLARI NELERDİR?

Belirtilen sınav aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan ve sınavı kazanan adaylar Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilir. Hastane tercihi aday tarafından değil Polis Akademisi tarafından yapılmaktadır. Sağlık muayenesi için hastaneye başvuru yapan adaylar aşağıdaki 12 başlık altında değerlendirilmektedir.

 

HASTALIK BRANŞLARININ SINIFLANDIRILMASI

 

1- Dahiliye (Endokrinoloji, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları)

2- Romatoloji

3- Kardiyoloji / Kalp ve Damar Cerrahisi

4- Genel Cerrahi

5- Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi

6- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Ağız ve Diş Hastalıkları

7- Göz Hastalıkları

8- Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum

9- Ortopedi ve Travmatoloji

10-  Sinir Sistemi Hastalıkları / Beyin ve Sinir Cerrahisi

11-  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

12-  Cilt Hastalıkları

 

 

BEKÇİLİK BEDEN KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir